ابتدا چنین به نظر می آمد که پیشرفت رسانه های ماهواره ای، پدیده ای کاملا مطلوب و عاری از خطاست و برای تحقق دهکده جهانی، لازم و ضروری است. گرچه ماهواره و تکنولوژی های جدید ارتباطی، سهم به سزایی در پیشرفت علم و رفاه انسانی دارند اما در تجربه کوتاه و چندین ساله معلوم شده است دارای برخی آسیب ها و پیامدهای منفی نیز هست.
با شناخت به موقع این آسیب ها، می توان زمینه را برای بهره برداری هر چه بهتر از این تکنولوژی، آماده ساخت.
ویدئوی بالا، انیمیشنی مفهمومی با موضوع تاثیر شبکه های ماهواره ای بر زندگی و تغییر سبک زندگی است که به همت مؤسسه مردم نهاد ارزشبان تهیه و طراحی شده است.

نظرات:

دیدگاه‌ خود را بنویسید