ارزشبان برنده جایزه ششمین جشنواره تولیدات رسانه ای ابوذر

در ماه های ابتدایی شروع همه گیری ویروس کوید، به دلیل اینکه مردم در جامعه توجه کافی به رعایت مسائل بهداشتی و فاصله فیزیکی را نداشتند، این ویروس به سرعت در بین افراد پراکنده شده و همه شهرها را در وضعیت بحرانی قرار داد.

لزوم جدی گرفتن موارد بهداشتی برای مقابله با کرونا دلیلی شد تا مؤسسه مردم نهاد ارزشبان به وظیفه ملی خود عمل کرده و در راستای فرهنگ سازی در این زمینه اقدام به تولید محتوا نماید. انیمیشن فوق از جمله آثار تولید شده ی این مجموعه در دوره پاندمیک کوید-19 است.

برنده جایزه

این انیمیشن در بهمن ماه 1399 در ششمین جشنواره تولیدات رسانه ای ابوذر به عنوان بهترین انیمیشن شناخته شد.

نظرات:

دیدگاه‌ خود را بنویسید