انیمیشن کرونا

کرونا را جدی بگیرید و به توصیه های این انیمیشن عمل کنید…


این انیمیشن در بهمن ماه 1399 در ششمین جشنواره تولیدات رسانه ای ابوذر به عنوان بهترین انیمیشن شناخته شد

نظرات:

به بالای صفحه بردن