انیمیشن غروب تباهی - موسسه مردم نهاد ارزشبان
انیمیشن

غروب تباهی

گذر عمر پدر و پسر در عصر دود و صنعت
کاری از مؤسسه مردم نهاد ارزشبان
تهیه کننده: میثم غفرانی
کارگردان: علیرضا حبیبی

ادامه مطلب »
انیمیشن دراز و کوتاه - موسسه ارزشبان
انیمیشن

دراز و کوتاه

داستان دو حیوان لجباز و بازی گوش
کاری از مؤسسه مردم نهاد ارزشبان
تهیه کننده: میثم غفرانی
کارگردان: علیرضا حبیبی

ادامه مطلب »