مستند کیان پور - خانه های تاریخی اصفهان - ارزشبان
تولیدات

مستند کیان پور

همین خونه قدیمیا و کوچه تنگ و تیلیا، کوچه قهر و آشتیا به اصفهان هویت میده!
هم صحبت شدیم با آقای کیان پور، هنرمند اصفهانی که به همراه پدر سالها به ترمیم خانه های تاریخی پرداخته…

ادامه مطلب »
مالکوم ایکس - مستند مردی به نام ایکس - موسسه مردم نهاد ارزشبان
مستند

مردی به نام ایکس

داستان زندگی شهید ملکوم ایکس رهبر مسلمانان در آمریکا که به اعتراض علیه اختلاف نژادی در امریکا برخواست و و در نهایت ترور شد

ادامه مطلب »
مستند مرموزترین جاسوس - رسانه فرهنگی ارزشبان
مستند

مرموزترین جاسوس

ماجرای مستر هِمفِر، مرموزترین جاسوس بریتانیا در خاورمیانه که خاطرات حضور خود را در کتابی به نام “خاطرات مستر همفر” منتشر کرده است

ادامه مطلب »
مستند سقط جنین - رسانه ارزشبان
مستند

مستند سقط جنین آزاد

از اواسط دهه 1970 نظم اجتماعی سنتی در مورد روابط جنسی در آمریکا از میان رفت و متحول شد و روابط جنسی کنترل شده میان زن و شوهر تغییر رویه داد

ادامه مطلب »
مستند بدون مرز - قاچاق زنان - ارزشبان
مستند

مستند بدون مقصد

می‌خوایم موضوعی را بررسی کنیم که بحران های زیادی رو در جامعه ایجاد کرده؛ قاچاق! اما، نه قاچاق کالا؛ قاچاقی از جنس انسان!

ادامه مطلب »