به میان مردم در مناطق مختلف شهری رفتیم و از درآمد و هزینه‌های زندگی اون‌ها سؤال کردیم.

یک سؤال مشترک: آیا با 300 هزار تومان ماهیانه می‌تونی زندگی کنی؟ جواب‌ها رو باهم ببینیم.

توجه: این ویدئو در گذشته ضبط شده و قیمت‌ها مربوط به سال‌های گذشته است.

نظرات:

دیدگاه‌ خود را بنویسید