طراحی دستی - خانواده - پشتیبانی در بحران - رسانه مردمی ارزشبان

این نقاشی توسط طراحان در مؤسسه مردم نهاد ارزشبان شده و بر بنیاد خانواده و پشتیبانی اعضای خانواده از یکدیگر در زمان بحران ها تأکید دارد.

حمایت اعضای خانواده از یکدیگر یکپارچگی آن‌ها را حفظ می‌کند و اتخاذ رویکردی دلسوزانه به دور از سرزنش، تحقیر و جستجوی مقصر نقش مؤثری در تقویت پایداری و ثبات خانواده دارد. هر یک از اعضای یک خانواده نیازها، دغدغه‌ها و نگرانی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد و درک این موضوعات توسط سایر اعضا بدون قضاوت کردن و دریافت حمایت از سوی آن‌ها، علاوه‌بر کمک به رفع مشکلات، برای بهبود شرایط روحی فرد بسیار مفید است و منجر به تقویت روابط خانوادگی می‌شود.

سایر نقاشی های "خانواده یعنی"

طراحی دستی - خانواده - حمایت خانواده - رسانه مردمی ارزشبان

نظرات:

دیدگاه‌ خود را بنویسید