دوره راهبردی تشکیلاتی گراف 2

این دوره با عنوان من حقیقی یا مجازی در تاریخ 5 بهمن 1397 توسط مؤسسه فرهنگی رسانه ای ارزشبان برگزار شد

 

عناوین آموزشی دوره :

  • تکنیک های تخصصی کاربری فضای مجازی
  • از ایده پردازی تا تولید محتوای چند رسانه ای
  • جنگ نرم، سبک زندگی غربی از گذشته تا اکنون
  • راه های کسب و کار در فضای مجازی