جهیزیه ساده
فکر میکنین زندگی چقدر بهمون زمان داده که مدام در حال تمیز کردن وسایل اضافی جهیزیه باشیم!؟
تهیه شده در موسسه مردم نهاد ارزشبان، به سفارش برنامه سیمای خانواده شبکه یک صدا و سیما

نظرات:

به بالای صفحه بردن