مستند بدون مقصد

(برسی صنعت قاچاق زنان در جهان)
شاید باورتون نشه اما در قرن ماراتون تکنولوژی دومین صنعت پردرآمد دنیا قاچاق زنان است. دست های پشت پرده ی این صنعت سیاه را در این مستند مشاهده کنید.

نظرات:

به بالای صفحه بردن