طراحی دستی - خانواده - مشورت - رسانه مردمی ارزشبان

از نمونه هاي بارز احترام و تكريم فرزندان مورد مشورت قرار دادن آنان از اوايل نوجواني است اين گونه توجه و عنايت به نوجوانان انديشه و تفكر آنان را برور مي سازد و استعدادهاي عقلي نهفته در وجودشان را به سوي خلاقيت و نوآوري عملي و استقلال فكري و نظر دادن در مسايل مختلف سوق مي دهد. مشورت با فرزندان در مسايل گوناگون زندگي و خانوادگي و نظرخواهي از آنان در مباحث علمي و اجتماعي به تدريج توانايي هاي بالقوه ي آنان را آشكار مي سازد و فرزندان را در اداره ي زندگي خود در آينده آگاه و توانمند مي گرداند.

سایر نقاشی های "خانواده یعنی"

طراحی دستی - خانواده - تولد فرزند - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - احساس مسئولیت - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - پشتیبانی - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - پشتیبانی در بحران - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - حمایت خانواده - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - مادر - نگهداری از فرزندان - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - زندگی مشترک - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - دورهمی - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - حمایت از فرزندان - رسانه مردمی ارزشبان

نظرات:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.