طراحی دستی - خانواده - مادر - نگهداری از فرزندان - رسانه مردمی ارزشبان

وظایف پدر

وظایف پدر برای مردهایی که به تازگی تشکیل خانواده داده اند و تاکنون تجربه ی پدر بودن را نداشته اند اغلب دشوار است. این مساله برای مادرها، خصوصا اگر نگهداری و شیر دادن به نوزاد برعهده ی خودشان باشد، آسان تر و سریع تر پیش خواهد رفت و وظایف آن ها روشن تر و تعریف شده تر می باشد.

برقرار کردن ارتباط کلامی

یک مساله ی بسیار مهم این است که مرد یک مکالمه و ارتباط کلامی مداوم درباره اینکه والدین بودن چه حسی دارد با همسرش داشته باشد. به ویژه اگر همسر او زنی حساس و بخاطر زایمان اول خود دچار بحران عاطفی شده باشد و نیاز به عشق و حمایت داشته باشد، گفت و گو و مصاحبت با او می تواند بسیار کمک کننده باشد.

آماده و در دسترس بودن

در صورتی که مشکلاتی پیش بیاید یا به هردلیلی نگرانی هایی برای پدر و مادر فرزند اتفاق بیفتد به طور معمول این پدر است که باید آمادگی لازم را برای مدیریت کردن وضعیت داشته باشد و اوضاع را آرام نماید.

سایر نقاشی های "خانواده یعنی"

طراحی دستی - خانواده - تولد فرزند - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - احساس مسئولیت - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - پشتیبانی - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - پشتیبانی در بحران - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - حمایت خانواده - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - زندگی مشترک - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - دورهمی - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - حمایت از فرزندان - رسانه مردمی ارزشبان

نظرات:

دیدگاه‌ خود را بنویسید