پیوند فضایی ها یک انیمشین خوش ساخت از مؤسسه مردم نهاد ارزشبان است که با محوریت موضوع ازدواج و مسائل حوزه انتخاب همسر تولید شده است.

داستان این انیمیشن درمورد فضانوردی است که از سوی زمین برای انجام یک مأموریت به یکی از سیارات کهکشان اعزام شده است. مأموریت او کاهش جمعیت آدم فضایی ها در سیارات دیگر است…

نظرات:

دیدگاه‌ خود را بنویسید