شب طنز گوشفیل - ارزشبان
رویداد

شب طنز گوشفیل

مؤسسه مردم نهاد ارزشبان در روز چهارشنبه، 12ام تیرماه 1398، به مناسبت روز حقوق بشر آمریکایی، با همکاری دفتر مطالعات فرهنگی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی (ره) اقدام به برگزاری نخستین شب طنز انقلاب اسلامی اصفهان با نام گوشفیل کرد.

ادامه مطلب »