به اصفهان رو - روز اصفهان - رسانه ارزشبان
مصاحبه

به اصفهان رو

به مناسبت روز اصفهان با گردشگرانی که به اصفهان اومدند مصاحبه کردیم و در مورد جاذبه‌های گردشگری اصفهان سؤال کردیم
این مصاحبه شامل اطلاعات مفیدی درباره مسجد جامع اصفهانه که تابحال نشنیدید…

ادامه مطلب »