خانواده و ازدواج

جهیزیه کاربردی

سلام به دختر خانوم ها… تا حالا به این فکر کردی که با نداشتن کدوم تکه از جهیزیه ت بازم میتونی زندگی رو شروع کنی؟تهیه شده در موسسه مردم نهاد ارزشبان به سفارش برنامه سیمای خانواده شبکه یک صدا و سیما

ادامه مطلب »
همه خوشگلا برای مهمونا!
خانواده و ازدواج

همه خوشگل ها برای مهمون ها!

کی گفته باید یه سری وسایل جهیزیه فقط مخصوص مهمون باشن!؟تهیه شده در موسسه مردم نهاد ارزشبان به سفارش برنامه سیمای خانواده شبکه یک صدا و سیما

ادامه مطلب »
خانواده و ازدواج

ساده بگیریم

جهیزیه سادهفکر میکنین زندگی چقدر بهمون زمان داده که مدام در حال تمیز کردن وسایل اضافی جهیزیه باشیم!؟تهیه شده در موسسه مردم نهاد ارزشبان، به سفارش برنامه سیمای خانواده شبکه یک صدا و سیما

ادامه مطلب »
به بالای صفحه بردن