• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برنامه درسی دوره

Section 1: Introduction
Final Quiz 00:10:00
Do’s of Marketing 00:10:00
Dont’s of Marketing 00:20:00
Section 2: Implications
The Software Quiz 00:04:00
Final Quiz 00:05:00
Quiz10 Q300:00
©تمای حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای مؤسسه فرهنگی رسانه ای ارزشبان محفوظ است.