• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برنامه درسی دوره

Section 1: Introduction
Development Of Mobile Apps 00:30:00
Product Line Macintosh 00:35:00
Section 2: Types of Systems
Introduction to Mobile Apps 00:10:00
Corporate Identity 00:20:00
Corporate Affairsرایگان 00:30:00
Section 3: Composition
Application software classification 00:30:00
Application suite 00:45:00
Quiz10 Q400:00
©تمای حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای مؤسسه فرهنگی رسانه ای ارزشبان محفوظ است.