مستند کیان پور - خانه های تاریخی اصفهان - ارزشبان
تولیدات

مستند کیان پور

همین خونه قدیمیا و کوچه تنگ و تیلیا، کوچه قهر و آشتیا به اصفهان هویت میده!
هم صحبت شدیم با آقای کیان پور، هنرمند اصفهانی که به همراه پدر سالها به ترمیم خانه های تاریخی پرداخته…

ادامه مطلب »
مستند عمارت هشت بهشت - رسانه ارزشبان
مستند

مستند عمارت هشت بهشت

این ویدئو مستندی کوتاه در باب معرفی عمارت هشت بهشت اصفهان، کاخ بی نظیر صفوی در اصفهان، به همت مؤسسه ارزشبان طراحی و تولید شده است.

ادامه مطلب »
شب طنز گوشفیل - ارزشبان
رویداد

شب طنز گوشفیل

مؤسسه مردم نهاد ارزشبان در روز چهارشنبه، 12ام تیرماه 1398، به مناسبت روز حقوق بشر آمریکایی، با همکاری دفتر مطالعات فرهنگی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی (ره) اقدام به برگزاری نخستین شب طنز انقلاب اسلامی اصفهان با نام گوشفیل کرد.

ادامه مطلب »