مستند بدون مرز - قاچاق زنان - ارزشبان
مستند

مستند بدون مقصد

می‌خوایم موضوعی را بررسی کنیم که بحران های زیادی رو در جامعه ایجاد کرده؛ قاچاق! اما، نه قاچاق کالا؛ قاچاقی از جنس انسان!

ادامه مطلب »