انیمیشن گمبولی - ارزشبان
انیمیشن

گمبولی – قسمت چهارم

انیمیشن کودکانه تولید ارزشبان با محوریت نمایش ضرب المثلهای فارسی در قالب داستان های تصویری؛ قسمت چهارم: هرچی سنگه مال پای لنگه!

ادامه مطلب »
انیمیشن گمبولی - ارزشبان
انیمیشن

گمبولی – قسمت سوم

انیمیشن کودکانه تولید ارزشبان با محوریت نمایش ضرب المثلهای فارسی در قالب داستان های تصویری؛ قسمت سوم: هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی!

ادامه مطلب »
انیمیشن گمبولی - ارزشبان
انیمیشن

گمبولی – قسمت دوم

انیمیشن کودکانه تولید ارزشبان با محوریت نمایش ضرب المثلهای فارسی در قالب داستان های تصویری؛ قسمت دوم: یه گوشش دره یه گوشش دروازه!

ادامه مطلب »
انیمیشن گمبولی - ارزشبان
انیمیشن

گمبولی – قسمت اول

انیمیشن کودکانه تولید ارزشبان با محوریت نمایش ضرب المثلهای فارسی در قالب داستان های تصویری؛ قسمت اول: باد آورده رو باد می بره!

ادامه مطلب »