انیمیشن دراز و کوتاه - موسسه ارزشبان
انیمیشن

دراز و کوتاه

داستان دو حیوان لجباز و بازی گوش
کاری از مؤسسه مردم نهاد ارزشبان
تهیه کننده: میثم غفرانی
کارگردان: علیرضا حبیبی

ادامه مطلب »