فیلم کوتاه خرمشهر - ارزشبان
فیلم کوتاه

فیلم کوتاه خرمشهر

این فیلم کوتاه به همت رسانه مردمی ارزشبان بر اساس رویدادی در پست مخابراتی بین راهی خرمشهر و مقر فرماندهی اهواز تولید شده و ارتباط میان حاج احمد کاظمی و مقر فرماندهی را روایت می کند

ادامه مطلب »