مستند سقط جنین - رسانه ارزشبان
مستند

مستند سقط جنین آزاد

از اواسط دهه 1970 نظم اجتماعی سنتی در مورد روابط جنسی در آمریکا از میان رفت و متحول شد و روابط جنسی کنترل شده میان زن و شوهر تغییر رویه داد

ادامه مطلب »