مالکوم ایکس - مستند مردی به نام ایکس - موسسه مردم نهاد ارزشبان
مستند

مردی به نام ایکس

داستان زندگی شهید ملکوم ایکس رهبر مسلمانان در آمریکا که به اعتراض علیه اختلاف نژادی در امریکا برخواست و و در نهایت ترور شد

ادامه مطلب »