انیمیشن - ماهواره - ارزشبان
انیمیشن

انیمیشن ماهواره

انیمیشن مفهمومی با موضوع تاثیر شبکه های ماهواره ای بر زندگی و تغییر سبک زندگی که به همت مؤسسه مردم نهاد ارزشبان تهیه و طراحی شده است

ادامه مطلب »