جامعه قطبی - مؤسسه مردم نهاد ارزشبان
مصاحبه

جامعه قطبی

مصاحبه مردمی: آیا با 300 هزار تومان ماهیانه می‌تونی زندگی کنی؟ پاسخ مردم رو باهم ببینیم. این ویدئو مربوط به سالهای گذشته است.

ادامه مطلب »