برنامه طنز به وقت خوشمزه - حوزه هنری اصفهان - موسسه رسانه ارزشبان
مصاحبه

به وقت خوشمزه

هشدار! خطر مرگ به دلیل وجود نمک زیاد!
برنامه طنز خوشمزه به همت موسسه فرهنگی رسانه ای ارزشبان و با همکاری حوزه هنری استان اصفهان تولید شده است.

ادامه مطلب »