انیمیشن گمبولی - ارزشبان
انیمیشن

گمبولی – قسمت چهارم

انیمیشن کودکانه تولید ارزشبان با محوریت نمایش ضرب المثلهای فارسی در قالب داستان های تصویری؛ قسمت چهارم: هرچی سنگه مال پای لنگه!

ادامه مطلب »
انیمیشن گمبولی - ارزشبان
انیمیشن

گمبولی – قسمت دوم

انیمیشن کودکانه تولید ارزشبان با محوریت نمایش ضرب المثلهای فارسی در قالب داستان های تصویری؛ قسمت دوم: یه گوشش دره یه گوشش دروازه!

ادامه مطلب »